Progress - movement towards a goal or to an improved or more developed state


Progress , de “verbetering”, de “vooruitgang”, op weg naar realisatie van een gesteld doel. Een natuurlijke focus die organisaties continu hebben, want stilstand is achteruitgang. Daarom zijn organisaties vrijwel altijd in progress; de verbetering is nu aan de gang, de beweging naar een nieuw te realiseren doel is gaande. Veel van te realiseren doelen worden in projectvorm uitgevoerd. Om de doelen te bereiken en de beweging zoveel mogelijk gecontroleerd te laten plaatsvinden is sturing nodig: projectmanagement.


Progress Projectmanagement helpt uw organisatie de gestelde doelen te realiseren. Niet alleen de gedefinieerde projectresultaten zijn van belang, uiteindelijk gaat het om het doel dat u met uw project, met uw verbetering, uw vooruitgang, wilt bereiken. Daarom staat Progress bij Progress Projectmanagement voor

Pro jects for achieving G oals through Res ults


De opgeleverde resultaten van het project moeten het organisatorische doel mogelijk maken. Bijvoorbeeld niet het geïmplementeerde HR systeem is het te bereiken doel, maar het competentieprofiel van uw medewerkerpopulatie dat beter moet aansluiten bij de vraag in de markt is het doel. Een HR systeem is “slechts” één van de projectresultaten die u moeten helpen het gestelde doel te bereiken. Doelstellingen worden bereikt door integraal projectmanagement vanaf het opstellen van de business case tot en met de projectafsluiting.