AGILE COACHING

Het klinkt zo eenvoudig: "OK, de tradiotionele manier van werken gaat overboord en nu gaan we Agile werken. En dan komt de progress vanzelf wel weer.' Maar zo makkelijk is het niet. Agile werken vergt een grote mentalitietsommezwaai binnen de organisatie. En als je die ommezwaai denkt gemaakt te hebbben, dan is er nog hele veel bij te sturen. Als een manager van bovenaf zoals we altijd hebben gedaan? Nee, zeker niet! De Agile teams moeten dit vooral zelf doen. Maar ze hebben wel handvatten nodig.

Hoe optimaliseer ik mijn werkwijze als team, hoe ga ik om met al mijn stakeholders, hoe kan ik als organisatie toch een soort van roadmap presenteren, hoe hak ik al mijn grote projecten op in kleine stories, hoe coach ik medewerkers in plaats van ze te vertellen wat ze moeten doen, hoe maximaliseer ik waarde, etc, etc.

Er zijn zo veel aspecten waar een organisatie in moet groeien bij de overgang naar Agile werken. Progress Projectmanagement kan hierbij ondersteunen. Door diverse transities van binnenuit te hebben meegemaakt, zowel vanuit management perspectief als vanuit een product owner rol in een groot ecosysteem aan Agile Scrum teams, kan geput worden uit een rijke ervaring bij de inrichting van een Agile organisatie. Progress helpt u graag om die echte wendbaarheid weer te bereiken, want dat het anders kan,geldt voor iedere organisatie. Maar valkuilen zijn er en daar kun je maar beter omheen lopen.