PROCESCONSULTANCY

Veel organisaties kampen met organisatorische problemen. Vaak worden oplossingen gezocht in opleiding van medewerkers, herverdeling van taken of in herstructurering van de organisatie. Nog vaker wordt naar de processen gekeken. En terecht! Processen zijn de belangrijkste veroorzaker van organisatorische problemen en het verdient dan ook aanbeveling kritisch te kijken naar uw bedrijfsprocessen. De inrichting van processen is een natuurlijk proces dat met het verstrijken de tijd verder is ontwikkeld. Maar is deze inrichting met de kennis van nu nog wel zo logisch?

Met de bedrijfskundige blik en de opgedane ervaring met procesanalyse en proces(her)ontwerp kan Progress Projectmanagement samen met u zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een verbeterde bedrijfsvoering. Van quick scans tot volledig ontwerp en implementatie van processen. Altijd samen met u en uw medewerkers, want een kant en klaar proces bestaat niet en het vertrekpunt van een proces moeten de medewerkers uit het proces zijn. Alleen zij kunnen de bouwstenen aandragen voor een geolied proces en een optimale bedrijfsvoering.