PRODUCT OWNERSHIP

Naast het tradiotionele projectmanagement is er een actieve zoektocht gaande binnen organisaties om het werk anders te organiseren. Agility, het vermogen je snel wendbaar op te stellen als gevolg van veranderingen in de omgeving, speelt daarbij een belangrijke rol. Organisaties kiezen daarom steeds vaker voor een werkwijze in Scrum teams waarin het development team samen met de Scrum Master en de Product Owner verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een bepaald product.

Progress Projectmanagement heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met de invulling van de Product Owner rol. Gaat de traditionele projectmanager met name over het "wat" moeten we doen, maar ook het "hoe gaan we dat doen", de product owner heeft als primaire focus vooral het "wat". Wat moet ik met mijn team ontwikkelen om maximale waarde toe te kunnen voegen aan mijn prooduct.

Bij de invulling van de product owner rol is de interactie met stakeholders essentieel. Immers zij bepalen uiteindelijk welke aanpassingen en uitbreidingen toegevoegde waarde hebben. Aan de product owner om alle, eventueel tegengestelde, belangen af te wegen en de waarde die door het team aan het prouct wordt toegevoegd te maximaliseren.

Als product owner van diverse producten heeft Progress zich deze rol eigen gemaakt. Samenwerken met stakeholders, ontwikkelteam en scrum master is een tweede natuur geworden. Ook ervaring in het spanningsveld tussen voorspelbaarheid in roadmaps en wendbaarheid in tweewekelijkse sprints is daarbij essentieel.