WAAROM PROGRESS PROJECTMANAGEMENT?

Uiteraard is ervaring in projectmanagement een basisvereiste. Indien gewenst kunt u hierover uitgebreid worden geïnformeerd. De beschikbare IPMA C certificering is een internationale graadmeter die daarbij een extra onafhankelijke waardering aan het niveau van uitgevoerd projectmanagement geeft. Juist de competenties waarover een projectmanager in zijn dagelijkse werk moet beschikken worden daarin getoetst.


Maar naast deze ervaring en certificering is de werkwijze van Progress Projectmanagement er vooral een van een grote betrokkenheid bij het project en het samen doen. Binnen de projectorganisatie weten wat er speelt. Zowel vanuit de inhoud van het project als vanuit management optiek. Betrokkenheid bij de werkzaamheden en een praktische instelling gericht op de te bereiken resultaten en doelen. Een prettige sfeer is daarbij onontbeerlijk en ook humor mag daarin niet ontbreken.

De werkwijze is niet vanuit de ivoren projecttoren de projectresultaten “over de muur” werpen naar de organisatie, maar een samenwerking met zowel de projectorganisatie als de staande organisatie. Want in de staande organisatie bevinden zich uiteindelijk de medewerkers die met de opgeleverde resultaten moeten gaan werken en, belangrijker, die uiteindelijk de progress, het gestelde doel, moeten gaan realiseren. Ook zij moeten dus meegenomen worden in projectaanpak, -voortgang en gerealiseerde resultaten.