PROJECTMANAGEMENT

Progress Projectmanagement richt zich op projecten op het snijvlak tussen business en ICT.

ICT is daarbij een veelzijdig begrip; zowel applicatieve als infrastructurele projecten behoren tot de scope van Progress Projectmanagement, maar ook de combinatie van beide is mogelijk. Want wat is de toegevoegde waarde van een state-of-the art boekhoudsysteem, wanneer de performance volledig achterblijft omdat de onderliggende infrastructuur niet goed gedimensioneerd is?

Veel projecten hebben een ICT component, maar beogen uiteindelijk realisatie van een specifiek business doel of in ieder geval ondersteuning bij de realisatie daarvan. Vaak is daarvoor een aanpassing van de organisatie of de processen noodzakelijk. Het nieuwe personeelssysteem werkt perfect, alleen de administratieve organisatie is zo ingericht dat de workflow over veel te veel verschillende afdelingen verloopt. Alleen een nieuw systeem kan deze knelpunten in het proces niet oplossen. Het proces vraagt ook om een aanpassing. En dan zijn er ook nog medewerkers die het nieuwe systeem helemaal niet zien zitten…..

Progress Projectmanagement richt zich op alle aspecten die de progress mogelijk maken. Dankzij de bedrijfskundige en logistieke achtergrond wordt niet alleen de ICT component, maar zeker ook de organisatorische en procesmatige component in het project meegenomen.